1 . Informacje ogólne
Głównymi celami maratonu są rozwój turystyki w regionie Rówieńskim, promocja zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i przyjaznego dla środowiska środka transportu.
Maraton terenowy to trzydniowy rajd z noclegiem w określonych punktach trasy. Uczestnicy muszą zapewnić sobie niezbędny sprzęt noclegowy (śpiwory, namioty itp.).

2. Miejsce i czas przeprowadzenia
Początek maratonu – 06 czerwca 2020 r.
Koniec maratonu – 08 czerwca 2020 r.
Miejsce wioska Chocim pod Równem.

3. Program wydarzenia
Dzień 1, 06 czerwca 2020
08:00 – 10:00 – rejestracja uczestników na starcie.
10:00 – rozpoczęcie I etapu maratonu rowerowego.
19-00 – zakończenie I etapu maratonu rowerowego.
19:00 – kolacja.
20:00 – odpoczynek i rozrywka.

Dzień 2, 07 czerwca 2020
08:00 – śniadanie.
09:00 – rozpoczęcie IІ etapu maratonu rowerowego.
19-00 – zakończenie IІ etapu maratonu rowerowego.
19:00 – kolacja.
20:00 – odpoczynek i rozrywka. a.

Dzień 3, 08 czerwca 2020
08:00 – śniadanie.
09:00 – rozpoczęcie IІІ etapu maratonu rowerowego.
19-00 – zakończenie IІІ etapu maratonu rowerowego.

4. Rejestracja uczestników i opłaty startowe
4.1. Rejestracja ma miejsce od 01.01.2020 do 05.06.2020 włącznie.
4.2. Opłata startowa pokrywa koszty organizowania obozów, pamiątek, posiłków (2 kolacje + 2 śniadania) i innych wydatków organizacyjnych.
4.3. Opłata nie podlega zwrotowi.
4.4. Opłata za uczestnictwo wynosi 35 euro.
4.5. Dane bankowe:
Account Number (IBAN)
GB86CLJU00997180593250
Account Holder Name – OITSIUS YURII,
Bank – Clear Junction Limited.

Ważne! Po dokonaniu płatności musisz wysłać potwierdzenie na skrzynkę mailową ways.rv@gmail.com, podając:

  1. Nazwisko i imię uczestnika.
  2. Nazwisko i imię i nazwisko płatnika (jeżeli płatnik i uczestnik są różnymi osobami).
  3. Dzień i godzina płatności.
  4. Kwota.

5. Kategorie uczestników:

  1. Mężczyźni.
  2. Kobiety.

6. Udział w maratonie
6.1. Osoby w wieku 18 lat i starsze mogą brać udział w maratonie. Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział pod opieką co najmniej jednego rodzica / opiekuna.
6.2. Udział w maratonie mogą wziąć osoby z doświadczeniem w podróżowaniu na rowerze przełajowym, z odpowiednim rowerem, z hamulcami na każdym kole. Uczestnik odpowiada za stan techniczny roweru na każdym etapie maratonu.
6.3. Obowiązkowym wymogiem jest używanie kasku rowerowego.
6.4. Zaleca się, aby zabrać nawigację GPS z pobranymi śladem GPS trasy maratonu. Uczestnik powinien umieć obsługiwać nawigację GPS. Należy pamiętać o zapewnieniu zasilania dla nawigacji GPS w trakcie trwania maratonu.

7. Odpowiedzialność uczestników
Każdy zarejestrowany uczestnik jest odpowiedzialny za stan techniczny swojego roweru, swój stan zdrowia, oraz  swoje zachowanie w trakcie maratonu. Uczestnicy są odpowiedzialni za szkody wyrządzone innym osobom lub ich mieniu. W przypadku kontuzji uczestnika, inny uczestnik, który pojawił się obok niego, jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy ofierze, w razie potrzeby pomocy w ewakuacji.

8. Przebieg maratonu
Każdy uczestnik musi odebrać w punkcie kontrolnym numer startowy otrzymany po potwierdzeniu rejestracji. Początek maratonu jest trudny, ponieważ wszyscy uczestnicy zaczynają w tym samym czasie. Podczas przejazdu jest zabronione: śmiecenie; poruszanie się na rowerze bez kasku; rezygnacja z maratonu bez informowania organizatorów.

9. Siła wyższa
W przypadku wystąpienia siły wyższej (pogodowej, społecznej, politycznej itp.)  trasa może ulec zmianie lub wydarzenie może zostać przerwane.